Jeg heter Monica Nymoen Hansen og er grunnlegger av Motus læring.

Jeg har arbeidet som matematikklærer siden 1996 - i all hovedsak på ungdomstrinnet.  Jeg er også mamma til fire gutter som har hatt helt ulike forutsetninger i møte med matematikkfaget.

I arbeidet som lærer har jeg alltid vært opptatt av å gjøre matematikken relevant og motiverende - dessverre er det ikke alltid jeg har lyktes med det.  De første årene som lærer var jeg veldig tradisjonell i måten jeg underviste på - læreboka var "bibelen", og fokuset var på reglene, svarene og orden med rette streker og marg. 

Så tok jeg videreutdanning i matematikkdidaktikk - DET ble for meg en helt ny verden som åpnet seg - og mitt syn på matematikken og min rolle som lærer forandret seg totalt. Jeg tok tak i min egen undervisning - og opplevde at jeg fikk elevene med meg på en helt ny måte. 

Med Motus Læring ønsker jeg å dele mine erfaringer med nettopp DEG - i håp om at det kan gi deg noen innspill som du kan ta med deg inn i matematikklasserommet ditt - og ikke minst, at du slipper å gjøre de samme feilene som jeg har gjort.

Jeg heter Markus Hansen

Til daglig studerer ved UiT - Norges Arktiske Universitet, hvor jeg tar Lektorutdanning 8.-13.

I kurset vil jeg være tilknyttet det administrative og tekniske arbeidet, men vil også være litt delaktig både på fb og i forum.

Du vil også kunne treffe meg på webinarene som vi holder.