ALGEBRAISK TENKNING

 

Hvorfor er algebra så vanskelig ???

For mange elever er algebra et utfordrende og abstrakt tema.

Internasjonale undersøkelser viser også at dette emnet er noe de norske elevene sliter mer.

Den algebraiske tenkningen kan starte allerede fra 1. trinn gjennom generalisering av aritmetikken.

Å få utviklet en evne til å tenke algebraisk vil kunne hjelpe elevene når bokstavene kommer inn, og algebraen blir litt mer abstrakt.

Gjennom 5 videoleksjoner går vi inn på hvordan du kan legge til rette for denne algebraiske tenkningen helt fra småtrinnet.

Du vil også få tips og ideer til oppgaver som du kan ta i bruk i DITT matematikklasserom.

 

Dette kunne jeg tenke meg til - helt GRATIS